Балқаш қаласы әкімдігінің
Ресми сайт
poisk

Балқаш қаласының әкімі, жұмыскерлердің қалалық бірлестіктері және жұмыс берушілер мен кәсіпкерлерінің қалалық бірлестіктері арасындағы 2018−2020 жылдарға арналған ҚАЛАЛЫҚ КЕЛІСІМ

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауын іске асыру шеңберінде бұдан әрі Тараптар деп аталатын Балқаш қаласының атқару билігі органының өкілдері, жұмыскерлердің қалалық бірлестіктері және жұмыс берушілердің қалалық бірлестіктері елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының барлық бағыттары бойынша анағұрлым ауқымды және іргелі жұмыстарды бастау қажет деп есептейді.

Осыған байланысты Тараптар Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын мүлтіксіз сақтау негізінде әрекет ете отырып,

«Қазақстан-2050» стратегиясын, Қазақстанның үшінші жаңғыруы және Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын іске асыру шеңберінде,

әлеуметтік әріптестікті дамыту, әлеуметтік-еңбек қатынастарын ұжымдық-шарттық реттеу және еңбек құқықтарын іске асыру кезінде шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне, жасына немесе дене кемістіктеріне, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығына байланысты ешқандай кемсітуге жол бермеу қағидаттарын басшылыққа ала отырып,

әлеуметтік әріптестіктің барлық деңгейлеріндегі үш жақты келіссөздер мен консультациялар барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды сақтауға міндеттене отырып,

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің негізінде 2018 − 2020 жылдары әлеуметтік-еңбек қатынастарын және олармен байланысты экономикалық қатынастарды  реттеудің негізгі бағыттары бойынша Тараптардың келісілген ұстанымдарын айқындайтын 2018 − 2020 жылдарға арналған осы Қалалық келісімді (бұдан әрі − Келісім) жасасты.

 

 

I бөлім

Экономиканы жедел технологиялық жаңғырту

 

Тараптар  келесі бағыттар бойынша біргелікте жұмыс атқаруға иіндеттеме алады:

 

1.1.            Төртінші Өнеркәсіптік революцияның элементтерін енгізуді жүзеге асыру.

1.2.            Экономиканы технологиялық жаңарту және цифрландыру жағдайында сұраныс пен ұсыныс теңгерімін қамтамасыз ету есебінен еңбек нарығын тиімді реттеу.

1.3.            Бюджеттік шығыстардың тиімділігін арттыруға міндеттенді.

 

Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін:

 

1.4.            Экономика салаларын технологиялық қайта жарақтандыру мақсатында инновацияларды және Төртінші өнеркәсіптік революцияның элементтерін енгізу үшін қолайлы жағдайлар жасауға.

1.5.            Әлеуметтік тұрақсыздыққа және халықтың кірісінің төмендеуіне жол бермеу үшін еңбек ресурстарының құзыреттілігін арттыруды және қала кәсіпорындардың, салалардың және өңірлердің ішінде және олардың арасында кадрлардың икемді ауысуын қамтамасыз етуге.

1.6.            Қала кәсіпорындарының технологиялық жаңарту үшін ішкі және сыртқы инвестицияларды тартуға.

1.7.            Жоғары нәтижелі жобаларды қолдау үшін инвестициялық климатты жақсарту бойынша шаралар қабылдауға.

 

Қаланың атқару билігінің органдары өзіне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

1.8.            Ұлттық экспорттық стратегияның, Ұлттық инвестициялық стратегияның және «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының іске асырылуын жүзеге асыру.

1.9.            Экономиканы жаңғырту шеңберінде ірі кәсіпорындармен Жол карталарын жасасу және Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының барлық құралдарын пайдалану арқылы еңбек ұтқырлығы және еңбек ресурстарының басқарылатын ауысуы үшін жағдай жасау.

1.10.        Мемлекеттік экономикалық өсуін ынталандыру және мемлекеттік әлеуметтік міндеттемелерін қамтамасыз ету, әлеуметтік әріптестік жүйесін дамыту, бюджет қаражаттарының шығыны нәтижелілігін арттыруға бағытталған бюджеттік параметрлерді қалыптастыруға көмектесу.

1.11.        Тараптарды Балқаш қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының жағдайы туралы ақпараттандыру.

 

Жұмыс берушілер мен кәсіпкерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

1.12.        Алдыңғы қатарлы технологияларды енгізуді ескерген қалде негізгі жабдықтарды жеделдете жаңғыртуды өткізуге кәсіпорындарды тарту.

1.13.        Еңбек нарығында шиеліністі болдырмау үшін еңбек ресурстарының көшуін басқару жүйесін құруға көмектесу.

 

Жұмыскерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне келесі міндеттемелер алады:

 

1.14.        Еңбек нарығында шиеліністі болдырмау үшін еңбек ресурстарының көшуін басқару жүйесін құруға келесі жолдар арқылы көмектесу:

-  экономиканың технологиялық жаңғыруына байланысты еңбек нарығына қойылатын талаптар туралы еңбек ұжымдарында кең түрде ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын өткізу;

1.15.        Ұжымдық шарттарда бюджеттік саланың біліктілігі жоқ және техникалық жұмыскерлеріне сауықтыру жәрдемақысын төлеу бойынша шаралар қабылдауды қарастыру.

 

 

 

II бөлім

Бизнес ортаны түбегейлі жақсарту

 

Тараптар келесі бағыттарда біргелікте жұмыстарды күшейту жөнінде міндеттемелер алады:

 

2.1.            Тауарлардың, жұмыстардың және көрсететін қызметтердің өндіріс көлемін арттыру және жаңа жұмыс орындарын құру негізі ретінде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасауға.

2.2.            Бизнесті ашу және жүргізу үшін шығындар мен кедергілердің барлық түрлерін төмендетуге.

2.3.            Кәсіпкерлік бостандық және бәсекелестікті дамыту үшін бағалық және тарифтік сөзбайласудың алдын алуға.

2.4.            Мемлекеттің экономикадағы үлесін төмендетуге, экономиканың тиімді жеке секторын құруға және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытуға дамытуға.

 

Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін:

 

2.5.            Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын, оның ішінде бизнес негіздеріне оқыту және халыққа микрокредиттер беру бөлігінде тиімді іске асыруды қамтамасыз етуге.

2.6.            Экономиканы әртараптандыруды және бәсекеге қабілеттіліктің өсуін қамтамасыз ететін оның басым секторларын дамытуға.

 

Атқару билігі органдары өзіне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

2.7.            Қалыптасқан жағдайлардың түрін ауқымды  түрде азайту арқылы жеке сектордың іскерлік белсенділігін ынталандыру және бизнес-ортаны жақсарту бойынша шаралар қабылдау.

2.8.            Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың шараларын кеңеюіне көмектесу.

2.9.            Әлеуметттік маңызды азық‑түлік тауарларына, реттелуші қызметтер мен тарифтердің бағаларына мониторинг жүргізу. Әлеуметтік маңызды азық‑түлік тауарлары бағасының негізсіз өсуі жағдайларында қалада әлеуметтік‑кәсіпкерлік корпорацияларын құру арқылы бірінші қажетті тауарларды диверсификациялауды өткізу.

2.10.        Табиғи монополиялар субъектілерінің қоғамдық қызметін сараптау және инвестициялық бағдарламаларын өткізуге көмектесу.

 

Жұмыс берушілердің  және кәсіпкерлерінің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

2.11.        Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының тиісті бағыттарын іске асыру ұйымдастырушысы болу.

2.12.        Кәсіпкерлерді оқытуды ұйымдастыру және оларға бизнесті ашу және жүргізу бойынша консалтингілік қызметтер көрсету.

 

Жұмыскерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

2.13.        Бизнес-ортаны жақсарту, оның ішінде еңбек қатынастарын реттеу бөлігінде ұсыныстар әзірлеу.

 

 

 

III бөлім

Халықты формальді және нәтижелі жұмыспен қамтуға

және еңбек өнімділігін арттыруға жәрдемдесу

 

Тараптар келесі жұмыстарға бағытталған іс-әреккеттерді жүзеге асыруға біргелікте күш салуға:

 

3.1.            Жоғары өнімділікпен, қауіпсіз еңбек жағдайларымен, еңбекақы мөлшерін реттеумен сипатталатын жаңа жоғары сапалы жұмыс орындарын құруға.

3.2.            Формальді және нәтижелі жұмыспен қамтамасыз етуге.

3.3.            Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту арқылы еңбек ресурстарының сапасын          арттыруға.

3.4.            Еңбек ресурстарының ұтқырлығын қамтамасыз ету үшін еңбек нарығының инфрақұрылымын жаңғыртуға қатысуға.

 

Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін:

 

3.5.            Экономиканың технологиялық жаңаруын ескерген қалде жұмыскерлердің үздіксіз кәсіби дамуын, кәсіби дайындығы және кадрларды қайта даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған шараларды жүзеге асыру.

3.6.            Еңбек нарығының инфрақұрылымын жаңғырту бойынша цифрлық тәсілдерді пайдалану.

3.7.            Жақтардың келісімдері бойынша медициналық қорытындыға сәйкес толық емес жұмыс  тәртібіне көшу және науқас отбасы мүшесін бағып-күтуді жүзеге асыруға жұмыскерлерге құқық беру.

3.8.            Ұжымдық шарттарда  кәсіпорыннан әскери қызметке шақырылған тұлғаларды жұмысқа орналастыру тәртібін қарау. Әскери басқарма органына шақыру кезеңінде (шақыру хаты болған жағдайда) жұмыскердің жұмыс орны бойынша жалақысын сақтауды қарастыруға.

3.9.            Жұмыстан алу арқылы жұмыскерді кәсіби дайындауға және кадралрды қайта дайындауға жіберу кезінде оның жұмыс орны (лауазымы), өтемақылық төлемдердің көлемі (бюджеттік ұйымдардын басқа). Және негізгі жұмыс орны бойынша орташа жалақысы сақталуы ұжымдық шарттардың ережелерінде қарастыру. Жұмыстан алу арқылы жұмыскерді кәсіби дайындау және кадрларды қайта даярлауға басқа жерге жіберілген жұмыскерге қызметтік іс сапарға жіберілетін тұлғаларға қарастырылған тәртіпте және көлемдегі іс-сапар шығындарын төлеуді жүзеге асыруға міндетеледі.

 

Қаланың атқару билігі органдары өзіне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

3.10.        Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру.

3.11.        Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды ресмилендіру бойынша жол картасын қабылдау және еңбек қатынастарын заңдастыру және халықтың формальді емес түрде өзін-өзі жұмыспен қамтуын қысқарту үшін Үкімет тарапынан қабылданған шараларды қабылдау.

3.12.        Еңбек нарығы бойынша жан-жақты толық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету жолымен, оның ішінде ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, халықты кәсіптік бағдарлау жүйесін жетілдіру.

3.13.        Халықты жұмыспен қамту орталы5ын трансформациялауды жүргізу және жұмыс іздеп жүрген адамдардың кеңінен қамтылуын қамтамасыз ету үшін олардың қызметін жақсарту.

 

3.14.        Азаматтық қызметшілерге кәсіби қайта даярлаудан және біліктілігін арттырудан өтуді, оның ішінде, жұмысының алғашқы жылында баланы күтіп-бағу демалысынан шыққан әйелдерді қамтамасыз ету.

 

Жұмыс берушілер мен кәсіпкерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

3.15.        Кәсіптік білім беруді жаңғыртуға және кәсіптік стандарттарды әзірлеуге бизнестің қатысуына ықпал ету.

3.16.        Қаланың кәсіпорындарда дуальді оқыту жүйесін енгізуге және тәлімгерлік институтын таратуға жәрдемдесу.

3.17.        Жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес кадрларды даярлауға мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру және орналастыру үшін ұсыныстар енгізу.

3.18.        Кәсіпкерлік субъектілерінің арасында еңбек қатынастарын заңдастыру бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу.

3.19.        Қала әкімімен бірлесіп қаланың ірі кәсіпорындарында жол карталарын дайындауға қатысу және оларда қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауға бірлесе инвестициялау және оларды әрі қарай жұмысқа орналастыруды қарастыруға.

 

Жұмыскеркерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

3.20.        Жұмысшы кәсіптерінің беделін арттыру бойынша шараларды қабылдау.

3.21.        Лайықты өмір жағдайларын жасауға бағытталған жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламаларын қалыптастыруға және әзірлеуге қатысу.

 

 

IV бөлім

Адами капиталдың сапасын жақсарту

 

Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін:

 

4.1.            Білім беру жүйесін экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буыны ретінде анықтау үшін қажетті шараларды жүргізуге, оның ішінде:

- технологиялық дағдыларды ескере отырып, барлығын қамтитын және талап етілетін білімге қол жеткізуге;

- техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің беделін арттыруға.

4.2.            Тиімділікке, қаржылық тұрақтылыққа және әлеуметтік-экономикалық өсуді қолдауға бағытталған ұлттық денсаулық сақтау жүйесін:

-  аурулар профилактикасы мен басқарудың интеграцияланған тәсілі негізінде қоғам денсаулығын сақтау жөніндегі жаңа саясатты енгізу;

- денсаулық сақтау жүйесін қажетті цифрландырумен және ақпараттандырумен қамтамасыз ету арқылы жаңғыртуды қамтамасыз ету.

4.3.            Әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін одан әрі жаңғыртуға, оның ішінде:

- халыққа арналған ең төменгі әлеуметтік стандарттарды кезең-кезеңімен жақсартуға бағдарланған өмір сүру сапасын және толықтай әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін әлеуметтік қамсыздандыру нормаларын арттыруға;

- халықтың аз қамтылған бөлігіне әлеуметтік көмек көрсету кезінде көмектің атаулылығын қамтамасыз етуге;

 - арнаулы әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігі және сапасының атаулылығын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

 

Тараптар жоғарыда аталған мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін:

 

4.4.            «Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім» жобасын іске асыруға жәрдемдесуге.

4.5.            «Өмір бойы оқыту» тұжырымдамасын ілгерілету және қашықтағы, ауылдық өңірлердегі білім алушылар үшін оқу жағдайын теңестіру үшін қажетті жағдайлар жасауға.

4.6.            Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті кеңейтуге және білім беру саласына жеке инвестицияларды тартуға ықпал етуге.

4.7.            Деректер мен процестерді кешенді цифрландыруға негізделген денсаулық сақтау жүйесінің қолжетімділігін, сапасын, қауіпсіздігін, тиімділігін, тұрақтылығын және пациентке бағдарлануын арттыруға жәрдемдесуге.

4.8.            Міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша тұрақты негізде ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізуге.

4.9.            Мемлекеттің әлеуметтік кепілдіктерін, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін және азаматтардың жеке жауапкершілігін қиыстыруға.

4.10.        Мүмкіндіктерге қарай Ұлы Отан соғысының мүгедектері және қатысушылары, оларға теңестірілген адамдар әлеуметтік қолдау шараларын көрсетуге.

4.11.        БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі комитетінің басты қағидаттарына сәйкес Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияның ережелерін орындау бойынша, оның ішінде мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін қолжетімді орта құру бойынша ережелерінің орындалуын қамтамасыз етуге.

4.12.        Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасын іске асыру бойынша:

- ана мен баланы қорғауды қамтамасыз етуге, әйелдерді әлеуметтік қолдауға, әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы гендерлік мәселелерді шешуге;

- балаларды күтуді және олардың тәрбиесімен айналысатын ерлер мен әйелдерді теңдей құқықтарда қолдауға;

- шешімдер қабылдау деңгейінде әйелдердің өкілдігін арттыруға бағытталған шараларды жүзеге асыруға уағдаласты.

4.13.        Ұжымдық шарт жасау кезінде шаруашылық жүргізу құқығына көшкен мемлкеттік кәсіпорындардың (денсаулық сақтау, білім, мәдениет және спорт) қызметкерлері үшін азаматтық қызметшілер үшін берілетін сауықтыру жеңілдіктері және кепілдерін сақтауға.

4.14.        Жас мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету, оның ішінде, жергілікті бюджет есебінен олардың қайда болуына және қайда жасауына қарамастан олардың сол жерлерде орнығып қалулары үшін  жәрдемақы төлеуге жәрдемдесу.

 

Атқару билігінің органдары өзіне мынадай міндеттерді қабылдайды:

 

4.15.        Қала және кент мектептері арасындағы білім беру сапасындағы алшақтықты азайту.

4.16.        Білім берудің барлық деңгейлерінде үш тілділікті кезең-кезеңімен енгізуді жәрдемдесу.

4.17.        Жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастарды, сондай-ақ еңбекке қабілетті жастағы кәсіптік білімі жоқ адамдарды тегін білім берумен қамту.

4.18.        Белгіленген экономика шеңберінде жаңа өндіріс мамандарын даярлау үшін кәсіптік білім беру жүйесін дамыту бойынша шараларды іске асыру.

4.19.        Еңбек нарығындағы еңбек ресурстарына деген нақты қажеттілікті ескере отырып, кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру және білім беру бағдарламалары мазмұнының кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ету.

4.20.        Денсаулық сақтау саласында жүргізіліп жатқан реформалар бойынша кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу.

4.21.        Жұмыс орнында денсаулықты сақтауға бағытталған корпоративтік әлеуметтік бағдарламаларды енгізу бойынша жұмыстарды өткізу; жұмыскерлердің денсаулығын сақтау, сондай-ақ, жұмыс істеушілердің сауығуларына және олардың дене тәрбиесі және спортпен шұғылдануларына шараларын қарастыру.

4.22.        Әлеуметтік кепілдіктерге, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігіне және азаматтардың жеке жауапкершілігіне негізделген мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жәрдемдесу.

4.23.        Аз қамтылған азаматтар мен отбасыларға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін көрсету.

4.24.        Әлеуметтік қатер туындаған жағдайда жұмыс істейтін халықты міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қаржылық тұрақтылығын сақтау; әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнаманың талаптарын сақтау үшін жауапкершілікті арттыру, еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан жұмыскерді міндетті сақтандырумен барынша қамтуды қамтамасыз ету жолымен әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету бойынша жұмысты жалғастыру.

4.25.         ҚР еңбек және зейнеткерлік заңнамалардың бұзылу деректері туралы тараптарды ақпараттандыруға.

 

Жұмыс берушілер мен кәсіпкерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

4.26.        Жұмыстан шығу тәуекелділігі аймағындағы жұмыскерлерді кәсіби  оқытуды, кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, дайындау және қайта дайындау сондай-ақ жұмыскерлерді ілгерілетіп кәсіптік оқытуды ұйымдастыруға ықпал ету.

4.27.        Босатылуға жататын ұйым жұмыскерлерін өндіріс ішінде оқытуды, сондай-ақ жұмыскерлерді ілгерілетіп кәсіптік оқытуды дамытуға ықпал ету.

4.28.        Білім беруге және денсаулық сақтауға жеке инвестицияларды тартуға ықпал ету.  

4.29.        Адамның мүмкіндігін және еңбек ету қабілеттілігін арттыру бойынша саясат пен тәжірибені пайдалану әзірлемесі арқылы адами  капиталдың дамуына ықпал ету.

4.30.        Аймақтық индустриаландыру картасына байланысқан дуальді оқытуды енгізуге ықпал ету.

 

Жұмыскерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

4.31.        Өмір бойы үздіксіз білім алу бойынша білім беру жүйесінің беделін арттыру және білім беру мен педагог кадрларды даярлау сапасын арттыру бойынша іс-шараларды жүргізу.

4.32.        Халықтың денсаулығын қорғау үшін азаматтың, жұмыс берушінің және мемлекеттің ортақ жауапкершілігі қағидатының негіздерін түсіндіру
іс-шараларын жүргізу.

4.33.        Әлеуметтік әріптестермен әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы заңнаманың негіздерін түсіндіру бойынша бірлескен семинарлар өткізу.

 

 

 

V бөлім

Еңбек жағдайлары және еңбекті қорғау,

өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік

 

Тараптар келесі бағыттар бойынша жұмыстарды атқаруға бірлесе жұмыс атқаруға:

 

5.1.            Жұмыскердің өмірі мен денсаулығын сақтау басымдығын қамтамасыз етуге.

5.2.            Жұмыскердің лайықты еңбекке құқығын іске асыру үшін еңбек қызметі процесінде жағымды еңбек жағдайларын жасауға.

5.3.            Кәсіпорындарда қауіпсіздік және еңбекті қорғауды сақтауда ішкі қадағалау нәтижелілігін арттыру.

5.4.            Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ынтымақтастықты дамыту.

5.5.            Өндіріс және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға жағымсыз әсерін төмендету.

5.6.            Экологиялық қауіпсіздікті және қоршаған ортаның сапасын жақсартуды қамтамасыз етуге міндеттеледі.

 

Тараптар жоғарыда аталған мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін:

 

5.7.            Жұмыс берушілер мен кәсіптік одақтардың еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі еңбек заңнамасының сақталуына мемлекеттік және қоғамдық бақылауды ұйымдастыру бойынша өзара іс-қимылын жүзеге асыруға.

5.8.            Кәсіптік аурулардың профилактикасы, оларды ерте анықтау және күнделікті өндірістік практикаға кәсіптік қатерлерді басқару тетіктерін енгізу шараларын қоса алғанда, жұмыскерлердің өмірін және денсаулығын сақтау жөніндегі іс-шараларды іске асыруға.

5.9.            Еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі бірлескен іс-қимыл жасау үшін ұйымдарда еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңестерді құруға шаралар қабылдауға.

5.10.        Халықаралық еңбек ұйымының АИТВ/ЖИТС және еңбек саласы туралы
(№ 200) ұсынымдарын ілгерілету бойынша шаралар қабылдауға.

5.11.        Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемалары бойынша семинарларды, кеңестерді және басқа да іс-шараларды өткізуге.

5.12.        Қоршаған ортаны қорғаумен және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді шешуде қоғамдық бірлестіктердің, коммерциялық емес ұйымдардың және бизнес-қоғамдастықтардың тиімді қатысуын қамтамасыз етуге.

5.13.        Жұмыс беруші тарапынан жұмыскерлерді, ең алдымен зиянды еңбек жағдайында жұмыс істеп жатқан жұмыскерлерді сауықтыру бойынша емдеу-алдын алу іс-шараларын, оның ішінде шипажай-профилакторийлерде, кәсіподақтардың шипажай-курортты мекемелерінде (болған жағдайда) шарттық негізде жүзеге асыруға ықпал етуге міндеттенді.

 

Атқару билігінің органдары өзіне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

5.14.        Өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан міндетті әлеуметтік сақтандыруға ықпал етуге.

5.15.        Жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы мен  жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысын жұмыс орнындағы нақты еңбек жағдайларына байланысты беру тәсілдерін жетілдіруге ықпал етуге.

5.16.        Кәсіподақ ұйымдарымен біргелікте шағын және орта кәсіпкерлік саласында жұмыскерлерге мемлекеттік кепілдемелерін (еңбекке ақы төлеу құқығы, жұмыс уақытының минималды ұзақтығы, демалыс ұзақтығы) жүзеге асыру мониторингін жасау.

 

Жұмыс берушілер мен кәсіпкерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

5.17.        Өнімділігі жоғары, еңбек жағдайлары қауіпсіз лайықты жалақысы бар жаңа жұмыс орындарын құру бойынша шаралар қабылдау.

5.18.         Өндірістік жарақаттануды төмендетуге және кәсіптік аурулардың туындауының алдын алуға бағытталған шараларды іске асыру.

5.19.        Еңбек жағдайлары мен еңбектің қорғалуын жақсарту бойынша отандық және шетелдік озық жұмыс тәжірибесін енгізу.

5.20.        Еңбек ұжымдарымен міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша кездесулер ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдау.

5.21.        Еңбекті қорғау жөніндегі персоналды қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып оқытуға және кешенді даярлауға, еңбекті қорғау жөніндегі құқықтық мәдениетті арттыруға, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік ауруларды төмендетуге бағытталған алдын алу іс-шараларын қаржыландыруды жүргізу шараларын өткізу.

5.22.        Заңнамаға сәйкес жұмыскерлердің медициналық тексеріп қаралуын және жұмыскерлердің мерзімдік медициналық тексеріп қаралуының нәтижелері бойынша ұсынымдарды толықтай орындау.

5.23.        Жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды уақытында жүргізу және ауыр, зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары үшін жұмыскерлерге заңнамада көзделген жеңілдіктер мен өтемақылар беру.

5.24.        Еңбек заңнамасының талаптарына сәйкестігін ерікті декларациялау бойынша жұмыс жүргізу.

5.25.        Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерінде, қағидаларында, нұсқаулықтарында және өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтау.

5.26.        Қоршаған ортаға техногендік сипаттағы факторлардың жағымсыз әсерін төмендету.

5.27.        Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлауды, қайта даярлауды және білімін тексеруді қамтамасыз ету.

5.28.        Жазатайым оқиғаны тергеп‑тексеру, жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін еңбек қауіпсіздігінің бұзылу деректерін тексеруде кәсіпорында (ұйымда) инспектора еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі техникалық инспекторын  кедергісіз жіберуді қамтамасыз етуге.

5.29.        Кәсіпорынның экономикалық жағдайын нашарлатуға алып келуші өндіріс көлемінің, атқарылып жатқан жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің көлемдерінің төмендеуі жағдайында иісті шаралар қабылдайды, Қазақстан Республикасы заңнамасына және салалық келісімдерге сәйкес жұмыскерлердиің қысқаруын азайту, сондай-ақ, төменде көрсетілген шараларды қамтамасыз ету жолымен жүзеге асырады:

- жұмыс тоқтап қалған жағдайда бос штаттық бірліктер болса, Қазақстан Республикасмының заңнамасына сәйкес осыған сәйкес тиісті біліктілігі болған жағдайда жұмыскерді денсаулық жағдайына қарама-қарсы келмейтін атқарған жұмысына төлеу арқылы ауыстыруға.

- әкімшілік-басқару шығындарың қысқартуға.

 

Жұмыскерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай  міндеттемелерді қабылдайды:

5.30.        Тиісті кәсіптік стандарттарды ескеріп заманауи технологияларды пайдалана отырып, еңбекті қорғау бойынша техникалық инспекторларды даярлау және қайта даярлау жүйесін жетілдіру.

5.31.        Еңбекті қорғау талаптарын сақтауға, өндірістік жарақаттанудың және кәсіптік аурулардың алдын алуға бағытталған бірлескен іс-қимылды қамтамасыз ету мақсатында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңестерді құруға және олардың жұмысына қатысу.

5.32.        Жұмыскерлердің еңбек және санитариялық-гигиеналық жағдайларын жақсарту бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға, сондай-ақ өндірістік жарақаттануды және кәсіптік аурулардың адын алу бойынша профилактикалық іс-шараларды жүргізуге қатысу.

5.33.        Кәсіподақ ұйымдарының мүшелері арасында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді сақтау бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу.

5.34.        Экологиялық мәдениетті қалыптастыру, экологиялық білім мен тәрбиені дамыту.

 

 

VI бөлім

Әлеуметтік әріптестік

 

Тараптар келесі бағыттар бойынша жұмыстарды атқаруға бірлесе жұмыс атқаруға:

 

6.1.            Ұжымдық шарттар жасасу бойынша консультациялар өткізуге, сондай-ақ әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі қалалық үшжақты комиссия (бұдан әрі – Комиссия) отырыстарында талдау нәтижелерін қараумен әлеуметтік әріптестік органдарының жұмыс практикасына мониторинг пен талдау жүргізуге.

6.2.            Әлеуметтік әріптестік тараптарының консультациялары мен келіссөздері кезінде қол жеткізілген уағдаластықтарды бұқаралық ақпарат құралдарында үнемі жариялауға, өзіне алынған міндеттемелерді орындау жағдайы туралы ақпаратты жариялауға.

6.3.            Ұжымдық еңбек дауларын реттеу, еңбек қатынастары саласындағы бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша барлық байланысты шараларды жүргізуге.

6.4.            Тараптардың әлеуметтік жауапкершілігі қағидаттарын дамыту бойынша бірлескен жұмыс жүргізуге.

6.5.            Кәсіптік одақтар мен жұмыс берушілер бірлестіктерінің қызметіне араласпау, оларды құруға және жұмыс істеуіне кедергі болмау туралы заңнамалық және жалпы мойындалған халықаралық нормалар мен қағидаларды сақтауға.

6.6.            Қазақстан Республикасында лайықты еңбек қағидаттарын іске асыруды қамтамасыз етуге, нақты жалақы деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін шаралар кешенін іске асыруға, кіріс саясатын жетілдіруге және халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған бірлескен күш жұмсауға міндеттенді.

 

Тараптар жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін:

 

6.7.            Әлеуметтік әріптестік, әлеуметтік-еңбек қатынастарын ұжымдық-келісімшарттық реттеу қағидаттары негізінде өзара қарым-қатынасты дамытуға, Келісімде айқындалған міндеттемелер мен уағдаластықтарды сақтауға.

6.8.            Шағын және орта бизнес ұйымдарында әлеуметтік-еңбек қатынастарын ұжымдық шартпен реттеуді қамтуды кеңейтуге ықпал етуге.

6.9.            Облыстың кәсіпкерлері жә»не жұмыс берушілері арасында  бизнестіәң әлеуметтік корпоративтік жауапкершілігін насихаттау және дамыту,бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі республикалық «Парыз» конкурсына белсенді қатысуға.

6.10.        Республикалық «Еңбек шартын жасаңыз» ортақ акциясына белсенді қатысуға.

6.11.        Әлеуметтік-еңбек жанжалдардың профилактикасы, алдын алу және ескерту бойынша шаралар қабылдауға. Комиссия отырыстарында жұмыс берушілер тарапынан еңбек заңнамасы талаптарын сақтау, оның ішінде жалақы берешектері мәселелерін тұрақты түрде қарауға.

6.12.        Қалалық келісімнің, ұжымдық шарттардың орындалуына жыл сайынғы негізде өздерінің деңгейлері бойынша бөлек талдау жүргізуге.

6.13.        Өзіне алған міндеттемелерді орындау және өзара бақылауды жүзеге асыру үшін осы Келісімде айқындалған мәселелер бойынша ақпарат, құжаттар және материалдар, статистикалық деректер алмасуға.

6.14.        Келісімде және ұжымдық шарттарда еңбекке ақы төлеу бойынша тиісті міндеттемелерді көздеуге, оның ішінде еңбек жағдайларын зияндылығы мен қауіптілігі дәрежесі бойынша жіктейтін салалық коэффициенттерді қосуды қамтамасыз етуге.

6.15.        Әрбір жұмыскердің ұйым қызметінің түпкі нәтижелеріне қосқан үлесін ескеретін және жоғары өнімді еңбекті ынталандыруға бағытталған еңбекке ақы төлеудің тиімді және икемді жүйелерін қолдануға.

6.16.        Уақтылы және толық еңбекке ақы төлеу құқығын іске асыру бойынша мәселелерді шешуде атқарушы билік органдарымен, мемлекеттік қадағалау органдарымен өзара іс-қимыл жасауға.

6.17.        Кәсіподақ мүшесі болып саналатын жұмыскерлердің жазбаша өтініштері болған жағдайда  ұжымдық шартпен белгіленген мерзімде кәсіподақ ұйымынң есепшотына мүшелік жарналарды, жұмыскерлердің жалақыларынан ұстап қалуды толық көлемде ай сайын жүзеге асыруға уағдаласты.

 

Атқару билігінің органдары өзіне мынадай  міндеттемелерді қабылдайды:

 

6.18.        Әлеуметтік-еңбек қатынастарын және олармен байланысты экономикалық қатынастарды реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты ақпаратпен алмасу, консультациялар, келіссөздер, кеңестер, жұмыс кездесулері нысанында қалыптастыруды және іске асыруды қамтамасыз ету.

6.19.        Әлеуметтік әріптестікті үйлестіру қалалық деңгейде тиімді әлеуметтік диалогқа ықпал ету.

 

Жұмыс берушілер және кәсіпкерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай  міндеттемелерді қабылдайды:

 

6.20.        Халықаралық еңбек ұйымының № 87 «Ұйымдарда құқықтарды қорғау және ассоциациялардың еркіндігі туралы», № 135 «Кәсіпорында еңбек ететін өкілдердің құқықтарын қорғау және оларға ұсынылған мүмкіндіктері туралы» Конвенцияларына сәйкес ұйымдарда жұмыскерлер өкілдерінің еркін қызметі үшін жағдай жасауға жәрдемдесу.

6.21.        Еңбек қатынастарын және кәсіпорындардың өндірістік қызметін реттеу мәселелері бойынша еңбек ұжымдарымен тұрақты кездесулерді ұйымдастыру бойынша шараларды қабылдау.

6.22.        Жұмыс берушілердің еңбек қатынастарын реттеу саласындағы құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша тұрақты іс-шараларды жүргізу.

6.23.        Жұмыс берушілердің арасында еңбек заңнамасын оқыту және түсіндіру, еңбек жанжалдарында келіссөздер жүргізе білу дағдыларын дамыту және консенсусқа қол жеткізу бойынша оқыту тренингтерін өткізу.

6.24.        Ұжымдық еңбек дауы туындаған кезде татуластыру рәсімдерін сақтау бойынша шаралар қолдану.

6.25.        Келісім комиссияларының тиімді қызмет етуі үшін жағдайлар жасау.

 

Жұмыскерлердің қалалық бірлестіктері өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

 

6.26.        Жұмыскерлер арасында еңбек заңнамасының негізіне оқытуды және түсіндіруді, еңбек жанжалдарында келіссөздер жүргізу дағдыларын дамыту консенсусқа қол жеткізу бойынша оқыту тренингтерін өткізу.

6.27.        Ұжымдық еңбек дауларын қолданыстағы заңнама шеңберінде шешу және заңсыз ереуілдерді, жиындарды, наразылық акцияларын өткізуге жол бермеу бойынша шараларды қабылдау.

 

 

VII бөлім

Қорытынды ережелер

 

Осы Келісімнің ережелерін Тараптардың орындауын үйлестіру мақсатында Тараптар төмендегілер туралы уағдаласты:

 

7.1.            Осы Келісім тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және жаңа Келісім жасалғанға дейін қолданылады.

7.2.            Қалалық келісім жергілікті мемлекеттік органдарға, жұмыскерлер мен олардың өкілдеріне, меншік нысанына қарамастан барлық жұмыс берушілерге, Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген, шетелдік азаматтар немесе шетелдік заңды тұлғалар не шетелдің қатысуы бар заңды тұлғалар мүлкінің меншік иелері, құрылтайшылары (қатысушылары) немесе акционерлері болып табылатын ұйымдарға, сондай-ақ, қала аумағында жұмыс істеуші шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктеріне қолданылады.

7.3.            Тараптар Келісімді 2018 – 2020 жылдарға арналған қаланың келісілген әлеуметтік-экономикалық саясатты жүргізу жөніндегі басым бағыттарды және қажетті іс-қимылдарды белгілейтін әлеуметтік әріптестіктің негізгі құжаты ретінде мойындайды.

7.4.             Келісім  қаланың ұйымдарында және кәсіпорындарында ұжымдық шарттарды жасау және келіссөздер үшін негіз болады.

7.5.            Тараптардың Келісім бойынша міндеттемелері және Комиссия ұсынымдары (шешімдері) ұжымдық шарттар жасау кезінде ескерілуге тиіс.

7.6.            Кейінгі жылдарға арналған қалалық келісім 2020 жылғы
қаңтар айынан кешіктірілмей жасалады.

7.7.            Комиссия шешімдері осы Келісімді іске асыру нысаны болып табылады.

7.8.            Қалалық келісімнің орындалу барысын бақылауды Тараптар Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі қалалық үшжақты комиссияның ережесінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

7.9.            Тараптардың бірінің ұсынысы бойынша Келісімге Тараптардың өзара келісімімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, олар жеке хаттамалармен ресімделеді және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

7.10.        Тараптар Келісімде көзделген, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне алған міндеттемелерді орындамаған жағдайда жауапты болады.

7.11.        Тараптар нақты мерзімдерін және орындауға жауаптыларды көрсете отырып, қабылданған міндеттемелерді іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді, оны Комиссия бекітеді.

7.12.        Комиссияның жұмыс тобы Келісімнің орындалу барысы туралы ақпарат дайындайды. Келісімнің орындалу барысын Комиссия жарты жылда бір рет қарайды.

7.13.        Тараптар қалалық үшжақты комиссияның қызметін және Келісімді іске асыру барысын жариялау мақсатында қалалық «Балқаш өңірі» және «Северное Прибалхашье» бұқаралық ақпарат құралдарында екі апталық мерзімде жарияланады. әлеуметтік әріптестікті дамытуға және Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-еңбек қатынастары проблемаларына арналған материалдардың үнемі жарияланып тұруын қамтамасыз етеді.

7.14.        Келісімнің мәтіні екі апта мерзімде «Балқаш өңірі» және «Северное Прибалхашье» басылымдарында жарияланады.

7.15.        2018 жылғы «20» маусымда  Балқаш қаласында 6 данада мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Қол қоюға қатысушылардың әрқайсысында Келісімнің бір-бір данасы болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы қалалық келісімге мыналар қол қоюшылар:

 

Балқаш қаласының атқару билігі атынан:

 

 

Балқаш қаласының әкімі

Аглиулин А.М.

 

 

__________________________

 

 

 

 

Кәсіподақтардың (жұмыскерлердің) қалалық бірлестігі атынан:

 

 

«Тау-кен металлургия салалық кәсіптік одағы «Қазақ кәсіподақ металл» Қоғамдық бірлестігінің Балқаш аймағы бойынша өкілі

Кенбаев М.Р.

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

 

 

«Кен өндіру, металлургия өнеркәсібі және аралас өндіріс еңбеккерлерінің «Кәсіп Қазақмыс» салалық кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігі филиалының Балқаш кәсіподақ ұйымының төрағасы  

Ахрименя Г.Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

 

 

Балқаш қалалық білім қызметкерлерінің

кәсіподақ ұйымының төрағасы

Омарова А.А.

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

 

Денсаулық сақтау  бірінші  кәсіподақ ұйымдарының қалалық Кеңес төрағасы

Ибраева С.Т.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

Жұмыс берушілер мен кәсіпкерлердің қалалық бірлестіктері атынан:

 

Қарағанды облысы Кәсіпкерлер Палатасының Балқаш қаласындағы филиалының директоры, Балқаш қаласының Балқаш аймағы кәсіпкерлері  мен өнеркәсіпшілерінің

одағы» заңды тұлғалар және кәсіпкерлер

бірлестігінің  атқарушы директоры

Аларин А.О.

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

 


Дата редактирования: 03 Маусым 2020

© 2007-2020 Балқаш қаласының әкім аппаратының ақпараттық порталы Сайт материалдарын пайдаланғанда ақпарат алған көзге сілтеме жасау міндетті
Яндекс.Метрика
© 2020 Зерттеме және сүйеніш: "Creatida" Интернет-компаниясы
На главную
Назад
Вверх